Nastavení kalkulátorů

Nastavení kalkulátorů se provádí pomocí čtyř modulů administrace. Tyto moduly Vám umožňují spravovat jednotlivé kalkulátory, a to jak z hlediska nastavení všech možných konstant (mailů, spadávek, minimálních a maximálních rozměrů, etc.), tak přidávat materiály, formáty, typy laminace (a jiné dokončení) a u všeho samozřejmě nastavovat křivky cen.
  • volné listy
    Administrace  kalkulátoru

    tisku a dokončení volných listů

  • vizitky
    Administrace  kalkulátoru

    tisku a dokončení vizitek

  • tiskoviny s vazbou
    Administrace  kalkulátoru

    tisku vázaných tiskovin (tisk s vazbou)

  • velkoplošný tisk
    Administrace  kalkulátoru

    velkoplošného tisku