Administrace tisku vázaných tiskovin

Příklad - nastavení cen vazby, základní "Twin-wire", fixní část

Tabulka  a  graf

nastavení cen vazby, základní "Twin-wire", fixní část

Náhled kompletního modulu administrace kalkulátoru tisku vázaných tiskovin

Náhled  modulu

administrace kalkulátoru tisku vázaných tiskovin

Modul - administrace tisku vázaných tiskovin

Modul "Administrace kalkulátoru tisku vázaných tiskovin" Vám umožňuje spravovat (a přidávat-definovat nové) různé typy vazeb.
Ceny se stejně jako tisku nastavují pro vybrané body na křivce nákladů (počtu výtisků).

Pozn.: příklady jsou vybrány pro představu, další nastavení si vyhrazujeme zpřístupnit jen platícím zákazníkům. Na druhou stranu kalkulátory jsou plně funkční, včetně posílání emailů - vyzkoušejte si.

Detaily modulu

  • Kód :HTML/Php/jQuery
  • Databáze : MySQL
  • Integrace do www : běží na kalkulatornik.cz