Ceny

Základní ceny - instalace a provoz kalkulátorů do vašich webových stránek (v Kč bez DPH 21%)

1 kalkulátor *) 650 Kč/měsíc
 • 1x modul kalkulátoru
 • Administrace modulu
 • Registrace zákazníků
 • Administrace zákazníků
 • Neomezený počet domén **)
 • Průběžný upgrade
1000 Kč/instalace
 • Zpřístupnění administrace
 • Zpřístupnění kódu pro váš web
 • Přizpůsobení barev modulu
2 kalkulátory *) 650 Kč/měsíc
 • 2x modul kalkulátoru
 • Administrace modulu
 • Registrace zákazníků
 • Administrace zákazníků
 • Neomezený počet domén **)
 • Průběžný upgrade
1000 Kč/instalace
 • Zpřístupnění administrace
 • Zpřístupnění kódu pro váš web
 • Přizpůsobení barev modulu
3 kalkulátory *) 750 Kč/měsíc
 • 3x modul kalkulátoru
 • Administrace modulu
 • Registrace zákazníků
 • Administrace zákazníků
 • Neomezený počet domén **)
 • Průběžný upgrade
1600 Kč/instalace
 • Zpřístupnění administrace
 • Zpřístupnění kódu pro váš web
 • Přizpůsobení barev modulu
4 kalkulátory *) 800 Kč/měsíc
 • 4x modul kalkulátoru
 • Administrace modulu
 • Registrace zákazníků
 • Administrace zákazníků
 • Neomezený počet domén **)
 • Průběžný upgrade
2000 Kč/instalace
 • Zpřístupnění administrace
 • Zpřístupnění kódu pro váš web
 • Přizpůsobení barev modulu
*) Počtem kalkulátorů se rozumí počet skupin podobných výrobků nebo služeb, pro které se kalkulátory používají. Například pro kalkulace cen vizitek, nevázaných tiskovin, vázaných tiskovin a velkoplošného tisku je třeba použít čtyř kalkulátorů. (Veškeré barevnosti, jedno-/oboustrannost, děrování, bigování, apod. jsou již zahrnuty v každém kalkulátoru pro daný typ produktu).
**) Ceny platí pro kalkulátory umístěné na libovolném počtu domén provozovaných jedním poskytovatelem služeb / dodavatelem zboží.
Fakturace a platba měsíčního poplatku probíhá vždy na kalendářní kvartál předem.
Ceník je platný od 1.5.2016.

Doplňkové služby (v Kč bez DPH 21%)

Pro 1 kalkulátor První nastavení cen ***) 2000 1 až 9 dalších 'admin/login' 300 Změna vzhledu modulů ****) 800
Pro 2 kalkulátory První nastavení cen ***) 2000 1 až 9 dalších 'admin/login' 300 Změna vzhledu modulů ****) 800
Pro 3 kalkulátory První nastavení cen ***) 3200 1 až 9 dalších 'admin/login' 300 Změna vzhledu modulů ****) 1300
Pro 4 kalkulátory První nastavení cen ***) 4000 1 až 9 dalších 'admin/login' 300 Změna vzhledu modulů ****) 1700
***) Prvním nastavením cen se rozumí, že nedostanete prázdný kalkulátor, ale naplněný obecně používanými materiály a standardními cenami.
****) Kromě barevnosti (v ceně instalace) - písmo, pořadí menu, styl tlačítek, apod. (Do dvou až čtyř hodin práce programátora)
Ceník je platný od 1.5.2016.