Správa zákazníků

Registrace zákazníků

Registraci provádějí vaši zákazníci na vašem webu, pomocí modulu "Registrace zákazníků", který je součástí všech verzí a provedení systému kalkulátorů.
Registrace není ze strany vašich zákazníků pro možnost použití kalkulátorů, včetně objednávání, povinná. Nicméně zákazník bez registrace nemůže být zařazen do žádné cenové/slevové skupiny a při každé objednávce musí znovu vyplňovat své údaje.

Výhodou registrace vašich zákazníků je nejen získání validních fakturačních/kontaktních dat, ale i možnost získat informace, kdy naposledy a jak často si který zákazník cokoli kalkuloval.

Pomocí modulu "Registrace zákazníků" si vaši zákazníci sami administrují nastavení svých zaměstnanců (přidávání, odebírání, změny emailů, etc.), potažmo akualizují informace o své firmě/společnosti.

Náhled systému a další podrobnosti

Administrace zákazníků

Administraci registrovaných zákazníků provádíte Vy, jakožto provozovatelé webů s kalkulátory pomocí modulu "Administrace zákazníků". Tento modul vám tedy umožňuje administrovat všechny registrované zákazníky, kteří se registrovali na Vašich stránkách pomocí modulu "Registrace zákazníků".

Modul běží jako součást ucelého řešení na webu www.kalkulatornik.cz, kde máte zřízen uživatelský účet nejen k administraci zákazníků, ale i ke kompletní administraci všech vámi provozovaných kalkulátorů.

Jak již bylo zmíněno, výhodou registrace vašich zákazníků je pro vás nejen získání validních fakturačních/kontaktních dat, získání informací, kdy naposledy a jak často si který zákazník cokoli kalkuloval, ale hlavně možnost (ne však nutnost) každého z registrovaných zákazníků zařadit do některé z cenových/slevových skupin.

Náhled systému a další podrobnosti