Registrace zákazníků - vlastní registrace

Modul - registrace/správa zákazníků

Pohled - vlastní registrace

Vaši zákazníci si můžou udělat registraci své firmy, včetně vybraných zaměstnanců. Registrace umožňuje dát každé firmě/zákazníkovi jinou cenu, tedy ceny z jedné ze čtyř cenových hladin.

Výhodou registrace je i získání validních fakturačních/kontaktních dat.

Detaily modulu

  • Kód :HTML/Php/jQuery
  • Databáze : MySQL
  • Integrace do www : iframe