Registrace zákazníků - editace uživatele

Modul - registrace/správa zákazníků

Pohled - editace uživatele

Možnost změny/opravy.

Detaily modulu

  • Kód :HTML/Php/jQuery
  • Databáze : MySQL
  • Integrace do www : iframe